Usługi

USG

Ultrasonografia (USG, badanie USG, badanie ultrasonograficzne) to jedna z nowoczesnych technik w medycynie, podstawowa metoda diagnostyczna. Na podstawie uzyskanych wyników podejmuje się decyzje o leczeniu, profilaktyce lub też odstępuje się od dotychczas stosowanej terapii.

Czytaj więcej

OSOCZE BOGATOPLYTKOWE

Osocze bogatopłytkowe (PRP – Platelet Rich Plasma) to preparat krwiopochodny zawierający zwiększoną ilość płytek krwi, otrzymywany z krwi obwodowej pobranej od Pacjenta. Zawiera ono liczne czynniki wzrostu, stymulujące procesy regeneracyjne, stosowane jest więc w terapii regeneracyjnej dostawowej oraz dościęgnowej, jak również w przyśpieszaniu procesów gojenia się ran.

Czytaj więcej